درباره ی صنایع دستی ایران

شرکت سروستان ، سرود باستان در سال ۱۳۹۶ با هدف ورود به دو حوزه ی گردشگری و صنایع دستی ایران ایجاد شد .
با توجه به پتانسیلهای موجود در منطقه خراسان جنوبی ، امکان و دورنمای خوبی از تشکیل یک هسته ی قوی برای پوشش درون منطقه ای و تعامل با گستره ی وسیع فرهنگی و جاذبه های دیگر مناطق ایران ، برایمان متصور شد تا با گامهایی استوارتر ، در این راه ، پای نهیم .
از اینرو با گردآوری افرادی کارآزموده ، بر آن شدیم تا گرد اندوه از میراث مهجورمان ، بزداییم و آنرا پیراسته ، زندگی را در روح خسته ی آن برویانیم .

charactor

محصولات برتر ما

چشم اندازی از صنایع دستی

دست ساخته های ایرانی ، حاوی روح انسانی و حاصل قرن ها تلاش آدمی در این محدوده ی جغرافیایی است . دست ساخته هایی که از مسیر پرتلاطم تاریخ پر نشیب و فرازمان و از دل کوره ی سوزان تاریخ این سرزمین بوجود آمده است .
ما برآنیم تا نگذاریم این گنج های گران که حاصل رنج سالیان است به گردباد فراموشی سپرده شود یا در زیر هیاهوی چکمه های ماشین ساخته های بی احساس ، له شود .

مجله هنری صنایع دستی